Kunstroute Oirschot 2016

17 en 18 september

Vrienden

Bij deze meld ik mij aan als “Vriend van de Kunstroute Oirschot”.
Mijn vriendenbedrag van tenminste € 25,-- wordt zsm. overgemaakt op rekeningnummer
IBAN NL46 RABO 0305 7738 79 o.v.v. Vriend van de Kunstroute Oirschot.

geslacht:    man  vrouw    
voornaam: tussenvoegsel:
achternaam:    
telefoon: e-mail:
bijdrage: €
opmerking: