Kunstroute Oirschot 2018

15 en 16 september

Privacy

Stichting Kunstroute Oirschot vindt het absoluut belangrijk om de alle verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen en te bewaken. De stichting conformeert zich daarom aan de Wet PersoonsRegistratie. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens in het kader van deelname aan de Kunstroute Oirschot, zullen deze alleen worden gebruikt voor contacten met u als deelnemer en wordt alleen die informatie met uw nadrukkelijke toestemming op de website geplaatst, die van belang is voor bezoekers van de Kunstroute en haar website.

Stichting Kunstroute Oirschot zal de door u verstrekte persoonsgegevens in verband met uw aanmelding, niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij dit specifieke evenement betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend.

Bij het aanmelden voor deelname wordt geen gebruik gemaakt van COOKIES.

Het bestuur van Stichting Kunstroute Oirschot.