Kunstroute Oirschot 2018

15 en 16 september

Disclaimer

Inhoud
De door Stichting Kunstroute Oirschot verstrekte informatie is ontleend aan bronnen waarvan wij aannemen dat deze betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Kunstroute Oirschot probeert het wel, maar kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting Kunstroute Oirschot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Stichting Kunstroute Oirschot omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Auteursrechten
Zowel voor de inhoud van deze website, als wel de broncode en alle daartoe gebruikte bestanden, bestaat géén overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing!

Veiligheid
Hoewel de Stichting Kunstroute Oirschot al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is dan ook uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.